تمام مطالب برچسب : هدف در سخنرانی
هدف از سخنرانی کردن چیست؟؟ دنبال تغییر چی چیزی هستیم؟؟

هدف از سخنرانی کردن چیست؟؟ دنبال تغییر چی چیزی هستیم؟؟

هدف از سخنرانی چیست؟           می خواهم بدانم واقعا سخنرانی کردن تاثیری بر زندگی و کسب و کار من می گذارد. باور من نسبت به سخنرانی کردن در جمع چیست؟ چه چیزی اتفاق می افتد که می گویند از بتوانی خوب ارائه کنی قطعا پیروز میدان خواهی شد؟ میخواهیم اول به این سوال پاسخ دهیم که با سخنرانی کردن چه چیزهایی بدست می آوریم؟                  ۱- دادن اطلاعات مفید: بیشتر جنبه آگاه سازی دارد. یا اینکه شرح گزارشی از شرایط و اقدامات صورت گرفته دارد. یا معرفی خدمات جدید برای پیشرفت سازمانمان.      ۲- آموزش دادن : هدف از این نوع سخنرانی آموزش مهارت های لازم برای زندگی […]